Welkom in het levenskunstatelier

Ik ben Marleen Witteveen en werk voor én met mensen. De rode draad in mijn werk is altijd ‘levenskunst’; het (leren) omgaan met jezelf, de ander en de wereld om je heen. Ik geloof dat doelen worden bereikt door mensen. De inzet van hun kwalliteiten bepalen het succes, niet het systeem. Tijdens trainingen en workshops met kinderen, ouders of opvoedkundige professionals, gaat het daarom vooral om zelfonderzoek van de deelnemers. Hierbij staan hun persoonlijke waarden en alles wat ertoe doet in hun belevingswereld centraal.


Ouderbetrokkenheid

Als ouderbetrokkenheidcoach luister ik met aandacht, observeer scherp en stel gerichte vragen. Hierna breng ik ouderbetrokkenheid in beweging binnen gemeenten, voor- en vroegschoolse educatieinstellingen (VVE) en primair onderwijs. Dit kan ik uiteraard nooit alleen, maar alleen in co-creatie met mijn doelgroep. Wil jij leren hoe je ervoor kunt zorgen dat ouders een verantwoordelijke, betrokken rol spelen in het opvoeden en opgroeien van hun kind? Volg dan de training 'Ouderbetrokkenheid Bevorderen'waarin je leert werken met het OuderbetrokkenheidCoach-model©.


Kijk voor meer informatie over hoe je ouderbetrokkenheid kunt bevorderen in jouw gemeente, op school of het kinderdagverblijf op mijn website van de: Ouderbetrokkenheidcoach...Projectmanagement

Waarom zou je het management van een project aan mij uitbesteden? Drie goede redenen:

Ik ben gewend zelfstandig, flexibel en in co-creatie te werken. Vaardigheden die bij projectmanagement zeer waardevol zijn.

Mijn brede ervaring in het onderwijs en bij gemeenten is van toegevoegde waarde. Ik ontwikkel werkbare methodieken die zorgen voor verbinding, doelgerichtheid en heldere communicatie.

Ik ontwikkel en geef trainingen en ervaringsgerichte workshops passend bij het gewenste thema.


Gespreksleider

De filosoof Socrates wist het al: problemen oplossen doe je door de juiste vragen te stellen. Eén van de beste manieren om mensen kritisch te laten meedenken, is de Socratische methode. Deelnemers aan een socratische dialoog stellen kritische vragen, waardoor niet alles wat een ander beweerd automatisch als waar wordt bestempeld. Het kan heel verfrissend zijn om met elkaar eens op deze manier naar een bepaald vraagstuk te kijken. Waarom doen we de dingen zoals we ze doen?


Online Masterclass 'Leven = Kunst'

De online masterclass LEVEN=KUNST’ bestaat uit toegang tot vier trainingsmodules met twintig (video)lessen. Een heel jaar lang toegang tot een de inspirerende ‘LEVEN=KUNST’ toolkit bestaande uit:

  1. Ruim twintig praktische doe-opdrachten;
  2. Kleurrijke (spel)materialen om in te zetten in je praktijk met kinderen;
  3. Fraai vormgegeven werkbladen die je direct kunt gebruiken;
  4. Groot aantal literatuursuggesties waarmee je zelf kunt verder borduren op het thema levenskunst.


Zakelijk tekenen

Mensen onthouden gemiddeld 65% van wat ze zien en slechts 15% van wat zij horen. Het gebruik van beeldtaal helpt je ideeën zichtbaar te maken. Het gebruik van 'visuals' tijdens een vergadering of werkproces draagt bij een heldere communicatie en doelgericht werken. Eén woord zegt meer dan duizend woorden....


OpvoedParty

Vanaf het moment dat een kind geboren wordt, worden ouders met vragen geconfronteerd en is opvoedondersteuning gemeengoed geworden. Tijdens de ouderavond 'Opvoeden doe je samen!'gaan ouders onder deskundige begeleiding met elkaar in gesprek over dagelijkse opvoedsituaties met als doel hun kennis te vergroten door inzichten met elkaar te delen. Lees meer...

Kijk voor meer informatie over hoe je laagdrempelige opvoedondersteuning kunt bieden aan ouders in jouw gemeente, op school of het kinderdagverblijf op mijn website van de: Ouderbetrokkenheidcoach...

Webshop

Om te filosoferen over belangrijke levensvragen ontwikkelde ik de volgende (les)materialen voor jong en oud(er)s. Ze zijn te koop via deze website en viaBol.com.

Even een (levens)vraagje?

‘Even een Levensvraagje?’ is een verrassend, inspirerend en filosofisch spel over levensvragen, dat jong en oud(er) tot nadenken stemt over hoe je in het leven staat.

Socrates vraagt maar raak!

‘Socrates Vraagt Maar Raak!’ is een praktisch, filosofisch denk-doe-boek met 27 levensvragen en unieke illustraties dat jong en oud(er) aan het denken zet.

Aristoteles bouwt verhalen

‘Aristoteles Bouwt Verhalen’ is een praktisch denk-doe-boek met 54 kleurrijk geïllustreerde kaarten die kinderen helpen hun persoonlijke verhaal in beeld te brengen.

Thema's

Alle werzaamheden vanuit het Levenskunstatelier vinden aansluiting bij één of meer van de volgende thema's:

Identiteit en imago

Iedereen maakt van alles mee in het leven. Vanuit een persoonlijk perspectief kijkt iemand naar zichzelf, de ander en de wereld om zich heen. Ieder mens vindt weer andere waarden belangrijk of vanzelfsprekend. In het contact met de ander kan dit leiden tot herkenning of vervreemding. Met andere woorden mensen kunnen zich hierdoor verbonden, of juist niet begrepen voelen.

Samenleven

In succesvolle teams zijn de missie en visie van de school of organisatie bekend bij de medewerkers. Zij zijn gebaseerd op en resoneren in hun eigen persoonlijke waarden. Maar wat nog veel belangrijker is: gekozen kernwaarden bepalen of medewerkers kunnen werken binnen een team op een manier die bij hen past en die hen energie geeft. En die energie of passie zorgt vervolgens weer voor betrokkenheid en bevlogenheid van de medewerkers.

Waarden en ethiek

Wat zijn de gezamenlijke kernwaarden van een team? Waarvoor staan medewerkers eigenlijk met elkaar? Kernwaarden zijn die punten waarop een team drijft. Het zijn basiswaarden op grond waarvan je besluiten kunt nemen en waarop je als medewerker aangesproken kunt worden.

Samenwerkende partners

Met mijn trainingen en coaching hoop ik bij te dragen aan de identiteitsontwikkeling van kinderen en het bevorderen van ouderbetrokkenheid. Uiteraard kan ik dit niet alleen, maar alleen door samen te werken met gemeenten, centra voor Jeugd en Gezin (CJG), voor- en vroegschoolse educatieinstellingen (VVE), basisscholen, middelbare scholen en andere maatschappelijke organisaties.


Het Levenskunstatelier is eigenaar van de website OuderbetrokkenheidCoach en het OuderbetrokkenheidCoach-model©.


Het Levenskunstatelier is gecertificeerd begeleider van 'De Opvoedparty'

Het levenskunstatelier staat ingeschreven in het CRKBO register voor zelfstandigwerkende docenten.