Welkom

Ik ben Marleen Witteveen, een vrouw, een dochter, een zus en een moeder, een bonus-oma, vriendin, reiziger, happy-camper, levenskunstenaar, wandelaar, motorrijder, filmkijker, lezer, denker, doener, kijker, voeler, verzamelaar, blogger, autonoom schilder én... ik ben eigenaar van het levenskunstatelier. Deze verschillende rollen brengen uiteenlopende interesses en werkzaamheden met zich mee. Hierover meer op deze website.

IJsselbiënnale 2021


Vanaf 18 juni 2021 kun je IJsselkunst zien in Heerde, Veessen, Vorchten en Wapenveld. Kunstenaars en musea openen hun deuren en ook kan je kunst bezoeken in de buitenlucht! De hele zomer kan je de IJsselvallei op een bijzondere manier beleven. En, ik doe mee! Wil je meer weten of wil je langskomen in mijn atelier? Dat kan!

Open atelierdagen N-O Veluwe


Tijdens de Open Atelierdagen Noordoost Veluwe 2021 ontdek je verrassende kunst en ontmoet inspirerende kunstenaars in hun ateliers. Kom kijken en laat je verrassen door uiteenlopende manieren van werken en verschillende disciplines en technieken, die de kunstenaars gebruiken. Dit jaar, in het eerste weekend van oktober, stel ik ook mijn atelier open voor bezoekers. Je bent welkom!

Thema's

Alle werzaamheden vanuit het Levenskunstatelier vinden aansluiting bij één of meer van de volgende thema's:

Identiteit en imago

Iedereen maakt van alles mee in het leven. Vanuit een persoonlijk perspectief kijkt iemand naar zichzelf, de ander en de wereld om zich heen. Ieder mens vindt weer andere waarden belangrijk of vanzelfsprekend. In het contact met de ander kan dit leiden tot herkenning of vervreemding. Met andere woorden mensen kunnen zich hierdoor verbonden, of juist niet begrepen voelen.

Samenleven

In succesvolle teams zijn de missie en visie van de school of organisatie bekend bij de medewerkers. Zij zijn gebaseerd op en resoneren in hun eigen persoonlijke waarden. Maar wat nog veel belangrijker is: gekozen kernwaarden bepalen of medewerkers kunnen werken binnen een team op een manier die bij hen past en die hen energie geeft. En die energie of passie zorgt vervolgens weer voor betrokkenheid en bevlogenheid van de medewerkers.


Waarden en ethiek

Wat zijn de gezamenlijke kernwaarden van een team? Waarvoor staan medewerkers eigenlijk met elkaar? Kernwaarden zijn die punten waarop een team drijft. Het zijn basiswaarden op grond waarvan je besluiten kunt nemen en waarop je als medewerker aangesproken kunt worden.


Ouderbetrokkenheid

Als ouderbetrokkenheidcoach luister ik met aandacht, observeer scherp en stel gerichte vragen. Hierna breng ik ouderbetrokkenheid in beweging binnen gemeenten, voor- en vroegschoolse educatieinstellingen (VVE) en primair onderwijs. Dit kan ik uiteraard nooit alleen, maar alleen in co-creatie met mijn doelgroep. Wil jij leren hoe je ervoor kunt zorgen dat ouders een verantwoordelijke, betrokken rol spelen in het opvoeden en opgroeien van hun kind? Neem dan vrijblijvend contact met mij op en leer meer over het OuderbetrokkenheidCoach-model©.


Zomerschool 2021

Ook dit jaar staan onze ‘zomerschooldeuren’ weer open. Ons zomerschoolprogramma staat voor:

Actief meedoen en zelf-ontdekkend leren

Taalontwikkeling door spelenderwijs Nederlands te spreken, te schrijven en te lezen

Nieuwe vriendschappen sluiten en het samen gevoel vergroten door sport, spel en creativiteit!

De kinderen ontmoeten elkaar op twee locaties: van 2 tot en met 12 augustus bij Scouting Buys Ballot in Heerde en van 16 tot en met 19 augustus bij Atletiekvereniging Cialfo in Epe. Het vervoer van en naar de locaties is gratis en alleen voor deelnemers. Er zijn opstapplaatsen in Vaassen, Epe, Heerde en Wapenveld. Meer weten? Neem even contact met me op.


Gespreksleider

De filosoof Socrates wist het al: problemen oplossen doe je door de juiste vragen te stellen. Eén van de beste manieren om mensen kritisch te laten meedenken, is de Socratische methode. Deelnemers aan een socratische dialoog stellen kritische vragen, waardoor niet alles wat een ander beweerd automatisch als waar wordt bestempeld. Het kan heel verfrissend zijn om met elkaar eens op deze manier naar een bepaald vraagstuk te kijken. Waarom doen we de dingen zoals we ze doen? Moeilijk zo'n gesprek goed begeleiden? Ik doe het graag! Als socratisch gesprekleider vind ik het iedere keer weer een uitdaging om in een goede sfeer diepgaand met elkaar in gesprek te gaan. Meer weten over de mogelijkheden?Neem gerust vrijblijvend contact met me op.

Simpel, Socrates en meer!

Om te filosoferen over belangrijke levensvragen publiceerde ik de volgende materialen voor jong en oud(er)s. Ze zijn te koop via deze website.

Even een (levens)vraagje?

‘Even een Levensvraagje?’ is een verrassend, inspirerend en filosofisch spel over levensvragen, dat jong en oud(er) tot nadenken stemt over hoe je in het leven staat.

Socrates vraagt maar raak!

‘Socrates Vraagt Maar Raak!’ is een praktisch, filosofisch denk-doe-boek met 27 levensvragen en unieke illustraties dat jong en oud(er) aan het denken zet.

Aristoteles bouwt verhalen

‘Aristoteles Bouwt Verhalen’ is een praktisch denk-doe-boek met 54 kleurrijk geïllustreerde kaarten die kinderen helpen hun persoonlijke verhaal in beeld te brengen.

Samenwerkende partners

Met mijn trainingen en coaching hoop ik bij te dragen aan de identiteitsontwikkeling van kinderen en het bevorderen van ouderbetrokkenheid. Uiteraard kan ik dit niet alleen, maar alleen door samen te werken met gemeenten, centra voor Jeugd en Gezin (CJG), voor- en vroegschoolse educatieinstellingen (VVE), basisscholen, middelbare scholen en andere maatschappelijke organisaties.

Het levenskunstatelier staat ingeschreven in het CRKBO register voor zelfstandigwerkende docenten.